กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ – อัลบั้มที่ 17

  

ภาพบรรยากาศการประกวด Sport Boy & Sport Girl และ Miss Queen ถ่ายโดย : อาสาสมัคร (นักศึกษา มทร.ธัญบุรี) น้องเจมส์ อรรถพงศ์ สมวงศ์
ถ่ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี