งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 13) คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” วันที่ 18-20 มกราคม 2556 (บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555)
 

ภาพถ่ายโดย : คณะศิลปกรรมศาสตร์