พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ นายอนุสนธิ์  อติลักษณะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี