ต้อนรับ ประธานบริษัท CSTV จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การต้อนรับ นาย Liu  Hongguang  ประธานบริษัท CSTV  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนภาษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556