นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี แสดงความยินดีกับ นายจักรกฤษ   ผิวจันทร์, นายไพบูลย์  งามวงษ์, นายศุภชัย  ทานะเวชและนายสาธิต  กระเทศ  นักศึกษาชั้นปีที่  1และ2  สาขาประติมากรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (2013 International Universities Snow Sculptune ) ณ  Harbin Engineering University (HEU)  เมืองฮาร์บิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 57 ทีม จาก 7 ประเทศ