กีฬาราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11 วันที่ 21 ธันวาคม 2555 (อัลบั้ม 3)