กีฬาราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11 วันที่ 21 ธันวาคม 2555 (อัลบั้ม 2)

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี