ภาพบรรยากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกผู้แทนของคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกผู้แทนของคณะฯ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555