ภาพบรรยากาศ พิธีปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 22

ดร.ไพบูลย์  ใสยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 22 โดยถ้วยรางวัลรวมกีฬา ขบวนพาเหรด กองเชียร์และผู้นำเชียร์ตกเป็นของคณะบริหารธุรกิจ