พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี