ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 พ.ย. 2555

 

ภาพถ่ายโดย : คณะศิลปกรรมศาสตร์