ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

ตอน : 40 ปี ราชมงคลธ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 13 ตุลาคม 2557

คุณชาวันย์ สวัสดิ์-ช

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน

อาจารย์ณัฐพงษ์ สีบุญ

Read more