รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบ Solar Roof

ลงนามความร่วมมือ – ร

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามบึนทึกข้อตก

Read more