พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556 (บ่าย)

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 พ.ย. 2556 (บ่าย)

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 พ.ย. 2556 (เช้า) อัลบั้ม 1

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิ

Read more