มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท คอร์ปปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น (CTS) จำกัด

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ประชุมการตั้งศูนย์ Innovation Center ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more