ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ

“ปลุกพลัง SMEs พลิกว

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามบึนทึกข้อตก

Read more

คณบดีเข้าพบอธิการบดี หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ประุชุมเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น จป. วิชาชีพ

การประุชุมเตรียมความ

Read more