ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน จุดเปลี่ยนวิศวกรสู่ด็อกเตอร์ทางบริหารกิจ

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.ธน

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน การพัฒนานวัตกรรมแบบเรียบง่าย

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.กุ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการบริการนักธุรกิจรุ่นใหม่

ออกอากาศวันที่ 24 พฤ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ขนมไทยเก้าพี่น้อง

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ตอน แนวทางการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

  ภาพบรรยากาศการบันท

Read more