ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 13 ตุลาคม 2557

คุณชาวันย์ สวัสดิ์-ช

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน

อาจารย์ณัฐพงษ์ สีบุญ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

คุณอำภา  เชาวนทรงธรร

Read more