พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 พ.ย. 2555 (บ่าย) อัลบั้ม 4

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

เลี้ยงรับรองในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26

    ภาพถ่ายโดย : สำน

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 28 พ.ย. 2555 อัลบั้ม 6

  ภาพถ่ายโดย : คณะศิ

Read more