ชีววิทยาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

งานพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more