โครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” รุ่นที่ 2

สาขาวิชาอุตสาหกรรมกา

Read more

โครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” รุ่นที่ 1

สาขาวิชาอุตสาหกรรมกา

Read more

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition – Explore and Expand your Aviation Knowledge with BATC

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสต

Read more