สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

ศึกษาดูงาน : ศูนย์ผลิตและจำหน่วยงานมือแปลงป่าเศรษฐกิจนวุฒิไซด์

โครงการศึกษาดูงานมูล

Read more

ศึกษาดูงาน : ที่พักโรงแรมวังทอง

โครงการศึกษาดูงานมูล

Read more

ศึกษาดูงาน : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป อ.แม่จัน

    โครงกา

Read more