โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

  โครงการอบรม “การใช

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรม Computer Literacy IC3 (รุ่นที่1)

พิธีเปิดโครงการอบรม

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน ตุลาคม 2556

ภาพบรรยากาศการสอบมาต

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp สำหรับนักศึกษา

โครงการอบรม Computer

Read more