พิธีลงนามความร่วมมือกับ University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนีย

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ Dian Nuswantora University ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more