อบรมอาสาสมัครจราจร จัดโดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สภอ.ธัญบุรี และบริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด

พันตำรวจเอกวิวัฒน์ 

Read more