รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถวายผลงานประติมากรรมนูนสูง 3 มิติ

ส่งมอบ – รศ.ดร.ประเส

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี คนใหม่ รับมอบงานนายกสมาคม

รับมอบงาน – รศ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบ Solar Roof

ลงนามความร่วมมือ – ร

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา กล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพร – รศ.ดร.ปร

Read more