คณบดีเข้าพบอธิการบดี หารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

มทร.ธัญบุรี หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ กับประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐี

Read more

การประชุมหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่

Read more