หารือเรื่องแนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพ กับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more

คณะผู้บริหารเกาหลีหารือทางวิชาการสานต่อกิจกรรมสองมหาวิทยาลัย วันที่ 29 ตุลาคม 2561

คณะผู้บริหารเกาหลีหา

Read more

ประชุมการหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือด้าน Network security กับบริษัท BAY COMPUTING จำกัด

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more