วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ รศ. ด

Read more

เปิดสถาบันพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน และโครงการสัมมนาและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยด้วย Thai-Meister เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

พลอากาศเอก ดร.ประจิน

Read more

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรี

Read more

คณะทำงาน 13 ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

คณะทำงาน 13 ถวายอาลั

Read more

โครงการ มหาวิทยาลัยพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วยช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more