JOB FAIR PATHUMTHANI 2020 และราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2563

นายจรูญศักดิ์ สิงหเด

Read more

การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเสนอวิสัยทัศน์ &#

Read more

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปอ. “จิตอาสา พัฒนาริมคลอง ๖”

จิตอาสา – รศ.ด

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ รุ่นที่ ๒

ปฐมนิเทศ – นาย

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เปิดศูนย์ Hotline เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ รุ่นที่ ๑

เปิดศูนย์ Hotline &#

Read more