รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงาน “ราชมงคลธัญบุรีสืบสานสงกรานต์ไทย”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ภาพกิจกรรม โครงการ “สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556

โครงการ “สืบสา

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการ “สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปีการศึกษา 2556

  ภาพบรรยากาศ โครงกา

Read more