สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงาน โรงงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

ศึกษาดูงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

สัมมนาสหกิจศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจา

Read more