โครงการ “สถิติรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญประจำสาขาวิชาฯ

  สาขาวิชาสถิติประยุ

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more