คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับฟังการแนะนำบริษัทของ บริษัท CDG บริษัทG ABLE Group และบริษัท Mono Group

  คณาจารย์และนักศึกษ

Read more

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์สาขาวิชาวิทย

Read more