พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เพื่อเตรียมแผนการจัดงาน “80ปี เกษตรปทุม”

สมาคมศิษย์เก่า วิทยา

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more