ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน การปลูกพืชไร้ดิน

ศูนย์ศึกษานอกระบบและ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน

Read more

นักศึกษาฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก De La

Read more

นักศึกษาฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

คณะอาจารย์และนักศึกษ

Read more

โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia

ผู้บริหารและคณาจารย์

Read more