คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขัน ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศนิทรรศการ

Read more