ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่

Read more

ลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia

ผู้บริหารและคณาจารย์

Read more

ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะ

Read more