รมว.อว. เปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 9 มทร. “ธัญบุรีเกมส์ 38” ย้ำใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

รมว.อว. “เปิดกีฬาราช

Read more

แสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ลงนามในบันทึกข้อตกลง

Read more