คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผ

Read more

พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุ

Read more