นายผล  ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

แผนพัฒนาเมืองอัจฉริย

Read more

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เตรียมความพร้อม – นา

Read more

รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาล

Read more