พิธีการมอบรางวัลการประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2556

ดร.วิชัย พยัคฆโส รอง

Read more

พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more