ประธานบริษัทวิศวกร 43 จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายยอดชาย  ก้องกังวา

Read more

ภาพบรรยากาศ บริษัท เฟสโต้ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานทำบุญและมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more