พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

ภาพกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีบายศรีสู่ขวัญ แล

Read more