งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิม

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ รุ่นที่ ๑ วันที่ วันที่19 มีนาคม 2538

ภาพบรรยากาศโครงการคิ

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง 3 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61

ค่ายอิคคิวซัง &#8211

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) วันที่ 15 มีนาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตก

Read more

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน วันที่ 14 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศการต้อนรั

Read more