รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 2 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร &#821

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล 29 มี.ค. 2561

ตรวจเยี่ยม – ผ

Read more

บริหารความเสี่ยง – สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “Learning Express” 26 มี.ค. 2561

Learning Express &#8

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที?“สัมมนาและสร้างเครือข่าย คร?อาจารย์แนะแน?วันที่ 20 มีนาคม 2561

The 2018 World Cup i

Read more