ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Temasek Foundation 4 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

ต้อนรับคณะบุคลากรจาก

Read more