พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย. 2556 (เช้า)

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย 2556 (บ่าย) อัลบั้ม 7

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย 2556 (บ่าย) อัลบั้ม 4

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2556

    มหาวิทยาลัย

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย 2556 (เช้า) อัลบั้ม 6

  ภาพถ่ายโดย : คณะศิ

Read more