นาย สุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นาย สุรชัย  ขันอาสา

Read more

ฝึกซ้อมย่อยรวม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 ส.ค. 2559

มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณ

Read more

ฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ส.ค. 2559

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

Read more

ประชุมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ส.ค. 2559

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

การประชุมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 4 ส.ค. 2559

ภาพบรรยากาศ การประชุ

Read more