หอพระพุทธพิริยมงคล

พระพุทธรูปประจำมหาวิ

Read more

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 2)

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพ

Read more

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 1)

พิธีพุทธาภิเษกพระพุท

Read more

อัญเชิญพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อัญเชิญพระพุทธพิริยม

Read more