พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ธ.ค. 2557

    ภาพถ่ายโดย : สำน

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธ.ค. 2557

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556

    ภาพถ่า

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556 (บ่าย)

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556 (เช้า) อัลบั้ม 2

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more